Met ICT sturen op uitkomsten

Daan Dohmen bekend als eigenaar en directeur van e-health innovator FocusCura producent van persoonsalarmering heeft een artikel geschreven over innovatie in de zorg die wij graag met jullie willen delen.

Open communicatie met behulp van zorg-ICT is mooi, maar slechts een randvoorwaarde voor goede zorg. De patiënt moet het hebben van procesverbeteringen over de hele keten. De Dutch Himss Community in Orlando inhaleert het concept van value based healthcare.

Traditioneel is de zorg in Nederland ingericht rondom vergoedingen en daardoor gebaseerd op verrichtingen. In de organisatie van zorgprocessen staan aanbod en kosten centraal en niet zozeer de 'waarde' die de zorg toevoegt voor de patiënt. Dat begint her en der voorzichtig te veranderen doordat partijen beter samenwerken over de muren van instituten heen en meer focussen op de patiënt.

Vanuit de behoefte om anders naar de inrichting en kosten van zorg te kijken, is aan Harvard University het concept van value based healthcare (VBHC) ontwikkeld. Maximale waardetoevoeging voor de patiënt is het uitgangspunt, met grote gevolgen voor de inrichting en bekostiging van de zorg die over de hele keten - GGZ, huisarts, thuiszorg, ziekenhuis – heen geïntegreerd plaatsvindt. Sturing op uitkomsten komt in de plaats van sturing op verrichtingen. 

Menzis

Sturen op betere uitkomsten voor de patiënt krijgt in talrijke presentaties en ontmoetingen in de Dutch Community een boost. Naast de overheid, bedrijven en zorgaanbieders is ook zorgverzekeraar Menzis op directieniveau vertegenwoordigd. Directeur Zorg Joris van Eijck inspireert de aanwezigen met sprekende praktijkvoorbeelden. Dankzij moderne ICT in combinatie met nieuwe manieren van bekostiging vallen prachtige resultaten te bereiken: minder dure zorg, meer waarde voor de patiënt.

Bekostiging eHealth

Nieuwe vormen van bekostiging bieden enorme kansen voor e-health, meldt Erwin Bomers, directeur zorg van het Slingeland-ziekenhuis. Dankzij de inzet van e-health in het zorgnetwerk van het ziekenhuis en thuiszorg Sensire kunnen patiënten thuis waarden meten. Zorg kan in een integraal netwerk plaatsvinden, waar mogelijk thuis. Menzis heeft het voortouw genomen om deze zorg via een compleet nieuw financieringsmodel te bekostigen. Via shared savings kan deze nieuwe zorg voor alle patiënten beschikbaar komen. De samenwerkende partijen verwachten dat zij 25 tot 30 procent ziekenhuisopnames kunnen voorkomen. Dat is goed voor de maatschappij en vooral goed voor de patiënt.