Over de Stichting

Een zestal vrijwilligers heeft de Stichting 2 Miljoen Handtekeningen opgericht die zich nu volledig richt op het invoeren van Actieve Donor Registratie. De Stichting 2 Miljoen Handtekeningen heeft hiervoor de website www.2miljoenhandtekeningen.nl gelanceerd. Doelen van de Stichting 2 Miljoen Handtekeningen zijn;

  • Invoer van het Actieve Donor Registratie systeem
  • Het aantal donor registraties vergroten
  • Vasthouden media aandacht voor dit onderwerp

Het tekort aan donororganen in Nederland is een schrijnend probleem, waar tot dusver geen structurele oplossing voor is gevonden. De donorproblematiek lijkt voor de burger, ondanks de BNN Donorshow en allerhande voorlichtingscampagnes, nog een ver-van-zijn-bed-show. Wij vinden dat de tijd rijp is om de massa aan te zetten tot het tekenen van de petitie en tot registratie van een weloverwogen keuze: wel of geen donor worden. Wij zetten in op zingeving, bewustwording, empathie, positiviteit en beleving. Dit zal zich vertalen in het aantal handtekeningen, aandacht van de pers en uiteindelijke politieke actie . Wij staan voor een structurele oplossing! Binnenkort gaan wij ook live webinars organiseren waar jij vragen kunt stellen over alles omtrent donorregistratie. Dit doen wij met de webinar software van onlineseminar.nl

Het kernteam bestaat uit Rianne, Menno, Juilette, Lex en Olga. Daarnaast worden wij ondersteund door een aantal fantastische vrijwilligers.

Wie zijn wij

Er blijft een schrijnend tekort aan donororganen en st. 2MH doet daar wat aan. Onafhankelijk, kritisch, acties, lobby,  

Onze oproep aan ons allen en de politiek via deze petitie!

De 2MH-club is als burgerinitiatief eind 2007 van start gegaan. Een zestal betrokken burgers wilde zo mensen op de wachtlijst voor een donororgaan, nu en in de toekomst, meer perspectief bieden.

Het tekort aan donororganen in Nederland is een schrijnend probleem, waar ondanks het masterplan orgaandonatie tot dusver geen structurele oplossing voor is gevonden. De donorproblematiek lijkt voor de burger, ondanks de BNN Donorshow en allerhande voorlichtingscampagnes, nog een ver-van-zijn-bed-show. Het resultaat is dat 60% van de Nederlanders niet zelf beslist. Dat is de reden dat wij aandacht geven aan orgaandonatie en destijds een burginitiatief (petitie) zijn gestart. Zodat burgers uiteindelijk worden aangezet tot registratie, gebaseerd op een weloverwogen keuze: wel of geen donor worden. Er zijn namelijk helaas nog veel mensen die het eind van de wachtlijst voor een donororgaan niet halen.